Share this Job
Apply now »

Job Title:  Environment Specialist

Requisition ID:  7503
Location: 

Bielsko-Biała, PL, 43-300

Home-based Position:  No
Regular/Temporary:  Regular
Job Type:  Full-Time
Job Description: 

EnerSys is the global leader in stored energy solutions for industrial applications. We have over thirty manufacturing and assembly plants worldwide servicing over 10,000 customers in more than 100 countries. Worldwide headquarters are located in Reading, PA, USA with regional headquarters in Europe and Asia. We complement our extensive line of Motive Power and Energy Systems with a full range of integrated services and systems. With sales and service locations throughout the world, and over 100 years of battery experience, EnerSys is the power/full solution for stored DC power products. W

Learn More About Our Company

 

Essential Duties and Responsibilities

- Sprawowanie nadzoru nad wymaganiami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego, decyzji środowiskowych, pozwoleń sektorowych i innych wewnętrznych regulacji.

- Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń organów rządowych lub władz lokalnych w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

- Prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

- Bieżące śledzenie i analiza aktów prawnych, prowadzenie oceny zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

-Monitorowanie i ewidencjonowanie aspektów środowiskowych przedsiębiorstwa

- Współpraca z firmami zewnętrznymi, klientami wewnętrznymi w zakresie realizacji projektów, które mogą mieć potencjalny wpływ na środowisko.

- Opracowywanie instrukcji i procedur zarządzania środowiskowego.

- Sprawowanie nadzoru nad Magazynem odpadów i oczyszczalnią ścieków.

- Przeprowadzanie wewnętrznych audytów.

- Wsparcie Działu BHP i OŚ z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Qualifications

- wykształcenie wyższe kierunkowe;

- co najmniej 3 lata doświadczenia w zakładzie o profilu produkcyjnym;

- praktyczna znajomość przepisów z zakresu OŚ i BHP;

- umiejętności prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony środowiska oraz naliczania należnych opłat

- kurs audytora ISO 14001;

- praktyczna znajomość pakietu MS Office, Outlook;

- dobra znajomość języka angielskiego;

- bardzo dobra organizacja pracy;

- umiejętność podejmowania decyzji i proaktywna postawa;

Mile widziane: uprawnienia audytora ISO 45001, uprawnienia Inspektora ochrony ppoż.,

 

EnerSys provides equal employment opportunities to all employees and applicants for employment and prohibits discrimination and harassment of any type without regard to race, color, religion, age, sex, national origin, disability status, genetics, protected veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, or any other characteristic protected by federal, state or local laws.  EEO/Minority/Female/Vets/Disabled

Know Your Rights

Know Your Rights (Spanish)

EEO is the Law Supplement

Pay Transparency Nondiscrimination

Apply now »