Nasze zobowiązanie

EnerSys zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym kandydatom i pracownikom bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność, status weterana objętego ochroną prawną lub inne cechy chronione prawem.  W związku z tym przyjęliśmy plan akcji afirmatywnych, który ma nam pomóc w zapewnieniu, że nasza polityka zatrudniania opiera się wyłącznie na wymaganiach zawodowych, wynikach pracy i kryteriach związanych z pracą.  Naszym celem jest odniesienie sukcesu w eliminowaniu dyskryminacji oraz ciągłe zaangażowanie na rzecz wspierania różnorodności. 

Różnorodność dostawców 

Naszą zasadą jest zapewnienie przedsiębiorstwom biznesowym należącym do przedstawicieli mniejszości i kobiet (MWBE) równych szans w korzystaniu z ofert zawarcia kontraktów dla naszych dostawców między innymi w zakresie: możliwości zakupu (surowce, usługi, MRO itp.), projektów budowlanych, usług profesjonalnych i działań leasingowych. Respektujemy również zakaz dyskryminacji jakichkolwiek osób lub firm chcących skorzystać z tej możliwości ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub status weterana.

Zatrudnianie weteranów

Firma EnerSys dumnie wspiera naszych weteranów wojskowych i uznaje ich zasługi, oferując im stanowiska w ramach organizacji, w których mogą wykorzystać umiejętności oraz wiedzę zdobytą w wojsku.  W Stanach Zjednoczonych włączyliśmy również zaangażowanie w zatrudnianie weteranów wojskowych do naszego planu akcji afirmatywnych, aby okazać stałe wsparcie dla tej grupy. Bez względu na to, czy jesteś nadal na służbie, powracasz na rynek pracy, jesteś weteranem czy też małżonkiem wojskowego, wspieramy Cię!  

Nasze zobowiązanie

EnerSys zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym kandydatom i pracownikom bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność, status weterana objętego ochroną prawną lub inne cechy chronione prawem.  W związku z tym przyjęliśmy plan akcji afirmatywnych, który ma nam pomóc w zapewnieniu, że nasza polityka zatrudniania opiera się wyłącznie na wymaganiach zawodowych, wynikach pracy i kryteriach związanych z pracą.  Naszym celem jest odniesienie sukcesu w eliminowaniu dyskryminacji oraz ciągłe zaangażowanie na rzecz wspierania różnorodności.

Różnorodność dostawców 

Naszą zasadą jest zapewnienie przedsiębiorstwom biznesowym należącym do przedstawicieli mniejszości i kobiet (MWBE) równych szans w korzystaniu z ofert zawarcia kontraktów dla naszych dostawców między innymi w zakresie: możliwości zakupu (surowce, usługi, MRO itp.), projektów budowlanych, usług profesjonalnych i działań leasingowych. Respektujemy również zakaz dyskryminacji jakichkolwiek osób lub firm chcących skorzystać z tej możliwości ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub status weterana.

 

Zatrudnianie weteranów

Firma EnerSys dumnie wspiera naszych weteranów wojskowych i uznaje ich zasługi, oferując im stanowiska w ramach organizacji, w których mogą wykorzystać umiejętności oraz wiedzę zdobytą w wojsku.  W Stanach Zjednoczonych włączyliśmy również zaangażowanie w zatrudnianie weteranów wojskowych do naszego planu akcji afirmatywnych, aby okazać stałe wsparcie dla tej grupy. Bez względu na to, czy jesteś nadal na służbie, powracasz na rynek pracy, jesteś weteranem czy też małżonkiem wojskowego, wspieramy Cię!