Administracja/Zarządzanie

Administrator Przetwarzanie i zarządzanie procesami administracyjnymi wewnątrz własnej jednostki/dyscypliny, w ramach standardów i procedur, w celu przyczyniania się do prawidłowego i terminowego przetwarzania i dokumentowania informacji.
Asystent Prowadzenie działań koordynacyjnych i wspierających własną jednostkę/dyscyplinę zgodnie z mającymi zastosowanie wewnętrznymi i zewnętrznymi zasadami oraz przepisami, w celu przyczynienia się do realizacji celów jednostki/dyscypliny.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii