Finanse/Księgowość

Księgowość Realizacja procesów administracji finansowej i księgowości dla przydzielonej jednostki, zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi, procedurami wewnętrznymi i (działową) strategią finansową, w taki sposób, aby procesy księgowe przebiegały optymalnie, a wyniki i sprawozdania finansowe były prawidłowe, terminowe i zgodne z (lokalnymi) procedurami i ustawodawstwem.
Kontroler Zarządzanie finansami, w tym procesami (planowania i kontroli), przydzielonej jednostki operacyjnej, w ramach wytycznych i polityk finansowych, w celu doradztwa i wspierania kierownictwa w realizacji celów w zakresie efektywności, kontroli kosztów i rentowności.
Audytor Koordynacja i/lub wykonywanie czynności audytowych, analiza i raportowanie wyników audytu oraz określanie i rekomendowanie możliwości poprawy dla przydzielonej jednostki audytowej, w ramach istniejących strategii, polityk, standardów audytu wewnętrznego i innych obowiązujących standardów zawodowych, w celu zapewnienia niezależnego i obiektywnego zapewnienia jednostek audytowanych i kierownictwa o adekwatności projektu i efektywności operacyjnej systemu kontroli wewnętrznej.
Analityk finansowy Gromadzenie, analiza i raportowanie procesów biznesowych/finansowych i (skonsolidowanych) danych zgodnie ze strategią działu i w ramach wytycznych dotyczących raportowania, w celu dostarczenia poprawnych, aktualnych i kompletnych informacji biznesowych/finansowych, które wspomagają proces planowania i podejmowania decyzji.
Kierownik/Specjalista finansowy Realizacja własnych procesów finansowych i/lub doradzanie organizacji w zakresie swojej specjalizacji na poziomie regionalnym/globalnym w ramach strategii finansowej i zgodnie z prawem, w celu osiągnięcia i zagwarantowania jednolitego stosowania i realizacji procesów powiązanych z finansami.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii