Inżynieria

Kierownik ds. technologii i inżynierii Opracowanie i zapewnienie realizacji polityk, planu rocznego i (najlepszych) praktyk dla przydzielonych jednostek technologicznych i/lub inżynieryjnych, przyczynianie się do rozwoju strategii na wyższym poziomie, zgodnie z wytycznymi, planami i strategią przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia realizacji (strategicznych) celów jednostek technologicznych i/lub inżynieryjnych.
Inżynier Rozwijanie, optymalizacja i utrzymywanie procesów produkcyjnych, instalacji i urządzeń związanych z własną dziedziną wiedzy fachowej, zgodnie z wytycznymi operacyjnymi, infrastrukturą zakładu/miejsca pracy, wymogami prawnymi oraz planem rocznym/budżetem, w celu przyczyniania się do tworzenia wydajnych procesów produkcyjnych i ulepszania produktów oraz maksymalizacji niezawodności, jakości, bezpieczeństwa, trwałości i wydajności instalacji i urządzeń przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów.
Kierownik projektu Definiowanie, przygotowywanie, prowadzenie i realizacja projektów, zgodnie z potrzebami biznesowymi oraz metodami i technikami zarządzania projektami i zespołami, w celu realizacji projektów zgodnie z wytyczonymi celami.
Technik Zapewnianie pierwszej linii wsparcia technicznego, organizacja procesu rozwiązywania problemów, efektywna współpraca z innymi działami i przyczynianie się do ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego w ramach przypisanej jednostki lub obszaru wiedzy fachowej oraz w ramach specyfikacji produktu i produkcji, w celu zapewnienia ciągłości produkcji.
Naukowiec Zapewnienie rozwoju, utrzymania i wykorzystania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w określonej dziedzinie nauki i/lub technologii oraz zapewnienie rozwiązań złożonych problemów technicznych, w ramach strategii biznesowej i norm technicznych, w celu wspierania rozwoju nowych lub istniejących produktów i procesów przyczyniających się do realizacji celów biznesowych.
Chemik Przygotowanie, testowanie, rozwijanie, analiza i badanie elementów w swojej dyscyplinie oraz rozwijanie nowej i ulepszanie istniejącej metodologii badawczej zgodnie ze strategią technologiczno-inżynieryjną, standardami projektowymi i funkcjonalnymi, w celu uzyskania wglądu w nowe osiągnięcia i przyczynienia się do realizacji celów projektów innowacyjnych lub rozwojowych.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii