Kierownik/Inspektor/Specjalista ds. BHP Opracowanie i wykonanie planu rocznego dla własnego obszaru działalności i/lub przydzielonej jednostki, zgodnie z polityką firmy EnerSys, skoncentrowaną na wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu polityki BHP w celu zminimalizowania ryzyka związanego z BHP.
Inżynier/Specjalista ds. jakości Opracowanie i wykonanie planu poprawy jakości lub przyczynienie się do rozwoju polityki jakości, procedur i wytycznych dotyczących wszystkich funkcji, zgodnie z potrzebami biznesowymi, strategiami i politykami EnerSys, odpowiednim ustawodawstwem i standardami, w celu maksymalizacji poziomu jakości i osiągnięcia wydajności operacyjnej.
Kierownik ds. jakości Opracowanie i wykonanie planu rocznego dla własnego obszaru działalności i/lub przydzielonej jednostki, zgodnie z polityką firmy EnerSys, skoncentrowaną na wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu polityki jakości w celu maksymalizacji poziomu jakości.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii