Wykonanie/Produkcja

Planista Formułowanie, monitorowanie, zarządzanie i ciągłe doskonalenie (części) planowania łańcucha dostaw, w ramach uzgodnionych poziomów usług, zapasów i kosztów, w celu osiągnięcia wydajności logistycznej wymaganej przez klienta.
Kierownik ds. planowania Organizowanie, planowanie i zarządzanie realizacją działań planistycznych przez przydzieloną jednostkę, w ramach strategii produkcji, wytycznych korporacyjnych i uzgodnionych poziomów usług, zapasów i kosztów, w celu realizacji optymalnej dostawy produktów i usług do klientów przy możliwie najniższych kosztach.
Kierownik ds. serwisowania Organizowanie, planowanie i zarządzanie wykonywaniem usług serwisowych, zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych, w oparciu o politykę serwisową i strategię produkcji, a także zapewnienie wkładu w udoskonalanie procesów, w celu przyczynienia się do niezakłóconej i efektywnej kosztowo produkcji.
Inspektor ds. produkcji Nadzorowanie i zarządzanie zespołami produkcyjnymi i codziennymi pracami, opracowywanie i wdrażanie operacyjnego planu produkcji i celów dla przydzielonej jednostki produkcyjnej, w ramach wytycznych korporacyjnych, planów (biznesowych) i polityk, w celu realizacji uzgodnionych celów i zadań.
Kierownik produkcji Opracowanie planu rocznego oraz organizacja, zarządzanie i poprawa produkcji, zgodnie ze strategią produkcyjną i zgodnie z odpowiednimi procedurami i/lub ustawodawstwem, w celu zapewnienia terminowej i efektywnej pod względem kosztów dostawy produktów w określonej ilości i jakości.
Kierownik zakładu Współpraca przy opracowaniu, wdrażaniu i realizacji strategii produkcji i/lub planu oraz rozwój, strukturyzowanie i zarządzanie przydzieloną organizacją zakładu w ramach regionalnej strategii produkcji i zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i wymaganiami funkcjonalnymi EnerSys, w celu realizacji celów organizacji zakładu.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii