Zakupy/Łańcuch dostaw

Specjalista ds. logistyki Koordynacja przepływu materiałów przychodzących i wychodzących, w tym magazynowanie, dostawa do produkcji i wysyłka oraz zapewnienie wsparcia operacyjnego dla działu logistyki, zarówno w odniesieniu do surowców, jak i wyrobów gotowych, w oparciu o zasady dotyczące łańcucha dostaw i logistyki, harmonogram produkcji i odpowiednie przepisy prawne, w celu zapewnienia terminowej dostępności materiałów w ramach wymaganych specyfikacji.
Kierownik ds. łańcucha dostaw Zarządzanie i optymalizacja operacji łańcucha dostaw dla przydzielonej jednostki obejmujące wysyłkę/transport, odbiór, zakup, planowanie i/lub kontrolę zapasów produktów i usług, w ramach strategii łańcucha dostaw, wytycznych korporacyjnych oraz polityki sprzedaży lub zakupów, w celu realizacji optymalnej dostawy produktów i usług do klientów przy możliwie najniższych kosztach.
Kierownik ds. zaopatrzenia Opracowanie strategii/planu zaopatrzenia, znalezienie, ocena i zaangażowanie dostawców materiałów, usług i/lub sprzętu dla przydzielonego portfela w oparciu o potrzeby i wymagania biznesowe, w ramach ogólnej strategii biznesowej i/lub strategii zaopatrzenia, w celu realizacji celów zaopatrzenia, wykorzystania wydajności produkcji i zminimalizowania kosztów posiadania.
Kupiec Zarządzanie i zapewnianie zakupu materiałów, usług i/lub sprzętu dla przydzielonego portfela zakupów, w ramach ustalonych zasad i wytycznych dotyczących zakupów ustanowionych na poziomie jednostki lub organizacji, aby zapewnić nieprzerwane i terminowe dostawy po optymalnych kosztach w ramach specyfikacji.

Przeglądaj oferty pracy z tej kategorii