Náš závazek

Ve všem, co nějak souvisí se zaměstnáváním, chce společnost EnerSys umožnit kvalifikovaným uchazečům a zaměstnancům rovný přístup k příležitostem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, vyznání, původ, věk, postižení, status válečného veterána nebo jiné zákonem chráněné charakteristiky.  Proto jsme přijali plán, který zajistí, že naše zásady zaměstnávání budou vycházet výhradně z požadavků na výkon konkrétních pozic, pracovní výkonnosti a dalších pracovních kritérií.  Naším cílem je úspěšně odstranit diskriminaci a nadále prosazovat principy diverzity. 

Diverzita dodavatelů

V naší společnosti máme zásadu, podle které mají podniky vlastněné zástupci minorit nebo ženami stejnou příležitost stát se naším dodavatelem jako kdokoli jiný a mohou se zapojit například do nákupu a dodávek surovin, služeb, údržby, servisu a generálních oprav atd., do stavebních projektů nebo poskytování leasingových a jiných odborných služeb. V souladu s našimi zásadami zároveň zakazujeme diskriminaci jakýchkoli osob nebo podniků při výkonu těchto činností na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, vyznání, původu, věku, postižení nebo statutu veterána.

Zaměstnávání vojáků

Společnost EnerSys s hrdostí uznává zásluhy vojenských veteránů v poli a nabízí jim pracovní pozice, ve kterých mohou využít schopnosti a odborné znalosti získané v armádě.  Ve Spojených státech jsme svůj závazek zaměstnávat vojenské veterány navíc zahrnuli i do našeho akčního plánu, abychom ukázali, že naše podpora je skutečně dlouhodobá. Ať už jste v aktivní službě, vracíte se zpět do civilního pracovního procesu, jste veterán nebo manžel či manželka vojáka, s naší podporou můžete počítat.

Náš závazek

Ve všem, co nějak souvisí se zaměstnáváním, chce společnost EnerSys umožnit kvalifikovaným uchazečům a zaměstnancům rovný přístup k příležitostem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, vyznání, původ, věk, postižení, status válečného veterána nebo jiné zákonem chráněné charakteristiky.  Proto jsme přijali plán, který zajistí, že naše zásady zaměstnávání budou vycházet výhradně z požadavků na výkon konkrétních pozic, pracovní výkonnosti a dalších pracovních kritérií.  Naším cílem je úspěšně odstranit diskriminaci a nadále prosazovat principy diverzity. 

Diverzita dodavatelů

V naší společnosti máme zásadu, podle které mají podniky vlastněné zástupci minorit nebo ženami stejnou příležitost stát se naším dodavatelem jako kdokoli jiný a mohou se zapojit například do nákupu a dodávek surovin, služeb, údržby, servisu a generálních oprav atd., do stavebních projektů nebo poskytování leasingových a jiných odborných služeb. V souladu s našimi zásadami zároveň zakazujeme diskriminaci jakýchkoli osob nebo podniků při výkonu těchto činností na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, vyznání, původu, věku, postižení nebo statutu veterána.

Zaměstnávání vojáků

Společnost EnerSys s hrdostí uznává zásluhy vojenských veteránů v poli a nabízí jim pracovní pozice, ve kterých mohou využít schopnosti a odborné znalosti získané v armádě.  Ve Spojených státech jsme svůj závazek zaměstnávat vojenské veterány navíc zahrnuli i do našeho akčního plánu, abychom ukázali, že naše podpora je skutečně dlouhodobá. Ať už jste v aktivní službě, vracíte se zpět do civilního pracovního procesu, jste veterán nebo manžel či manželka vojáka, s naší podporou můžete počítat.