Benefity

Program benefitů ve společnosti EnerSys odráží skutečnost, že jsme se zavázali nabídnout zaměstnancům široký výběr benefitů, které odpovídají měnícím se potřebám jich samotných a jejich rodin.

Mezi tyto benefity patří:

 • zdravotní pojištění
 • placená dovolená
 • penzijní program
 • příspěvky na vzdělávání
 • možnost krátkodobé/dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • úrazové pojištění
 • životní pojištění
 • cestovní pojištění na služebních cestách

Společnost EnerSys navíc nabízí atraktivní mzdy, odměny za odpracované roky, odměny za úspěchy, dobrou rovnováhu osobního a pracovního života a zábavné a zároveň bezpečné pracovní prostředí.

Benefity se mohou na různých pracovištích lišit.

Benefity

Program benefitů ve společnosti EnerSys odráží skutečnost, že jsme se zavázali nabídnout zaměstnancům široký výběr benefitů, které odpovídají měnícím se potřebám jich samotných a jejich rodin.

Mezi tyto benefity patří:

 • zdravotní pojištění
 • placená dovolená
 • penzijní program
 • příspěvky na vzdělávání
 • možnost krátkodobé/dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • úrazové pojištění
 • životní pojištění
 • cestovní pojištění na služebních cestách

Společnost EnerSys navíc nabízí atraktivní mzdy, odměny za odpracované roky, odměny za úspěchy, dobrou rovnováhu osobního a pracovního života a zábavné a zároveň bezpečné pracovní prostředí.

Benefity se mohou na různých pracovištích lišit.

Kariérní postup

Vedoucí pozici na trhu si držíme a posilujeme také díky pomoci našich zaměstnanců.  Naše životaschopnost tedy závisí na kvalitě našich lidí. Proto chápeme, jak důležité je přitáhnout dobré lidi a udržet si je tím, že jim nabídneme příležitosti k růstu ve všech oblastech jejich profesních životů. 

Zaměstnancům nabízíme příležitost k odbornému rozvoji nebo možnost dát své kariéře jiný směr, pracovat na inovativních projektech, získat zkušenosti s vedením lidí a další.

EnerSys Academy

Úspěch v dnešním náročném obchodním prostředí vyžaduje, aby pracovníci byli schopni efektivně přispět ke konkurenceschopnosti podniku.

Pro zaměstnance je vzdělávání důležité, protože ví, že zvyšuje jejich výkonnost a pomáhá jim rozvíjet nové schopnosti a získávat znalosti. Pro manažery je vzdělávání důležité, protože ví, že motivuje zaměstnance a zvyšuje jejich angažovanost. Vzniká tak kvalifikovaná pracovní síla a dochází k měřitelným a efektivním zlepšením pracovních procesů.

EnerSys Academy vás podpoří ve snaze dosáhnout vašich strategických obchodních cílů a získat rozhodující konkurenční výhodu!

Příležitosti na celém světě

Společnost EnerSys je světovým lídrem v oblasti řešení pro ukládání energie pro průmyslová použití.  Naše provozy na celém světě plní potřeby zákazníků ve více než 100 zemích.  Jako společnost s globální působností nabízíme široké spektrum pracovních příležitostí pro zaměstnance v řadě oborů.  Ať už hledáte zaměstnání doma nebo v zahraničí, ve společnosti EnerSys si každý najde něco.   

Každý zaměstnanec u nás dostane příležitost něco změnit. A společně naši zaměstnanci přináší změnu v celosvětovém měřítku.

Kariérní postup

Vedoucí pozici na trhu si držíme a posilujeme také díky pomoci našich zaměstnanců.  Naše životaschopnost tedy závisí na kvalitě našich lidí. Proto chápeme, jak důležité je přitáhnout dobré lidi a udržet si je tím, že jim nabídneme příležitosti k růstu ve všech oblastech jejich profesních životů. 

Zaměstnancům nabízíme příležitost k odbornému rozvoji nebo možnost dát své kariéře jiný směr, pracovat na inovativních projektech, získat zkušenosti s vedením lidí a další.

EnerSys Academy

Úspěch v dnešním náročném obchodním prostředí vyžaduje, aby pracovníci byli schopni efektivně přispět ke konkurenceschopnosti podniku.

Pro zaměstnance je vzdělávání důležité, protože ví, že zvyšuje jejich výkonnost a pomáhá jim rozvíjet nové schopnosti a získávat znalosti. Pro manažery je vzdělávání důležité, protože ví, že motivuje zaměstnance a zvyšuje jejich angažovanost. Vzniká tak kvalifikovaná pracovní síla a dochází k měřitelným a efektivním zlepšením pracovních procesů.

EnerSys Academy vás podpoří ve snaze dosáhnout vašich strategických obchodních cílů a získat rozhodující konkurenční výhodu!

Příležitosti na celém světě

Společnost EnerSys je světovým lídrem v oblasti řešení pro ukládání energie pro průmyslová použití.  Naše provozy na celém světě plní potřeby zákazníků ve více než 100 zemích.  Jako společnost s globální působností nabízíme široké spektrum pracovních příležitostí pro zaměstnance v řadě oborů.  Ať už hledáte zaměstnání doma nebo v zahraničí, ve společnosti EnerSys si každý najde něco.   

Každý zaměstnanec u nás dostane příležitost něco změnit. A společně naši zaměstnanci přináší změnu v celosvětovém měřítku.

Zaměstnanecké posudky

Zaměstnanecké posudky

Zaměstnanecké posudky