Benefity

Program benefitů ve společnosti EnerSys odráží skutečnost, že jsme se zavázali nabídnout zaměstnancům široký výběr benefitů, které odpovídají měnícím se potřebám jich samotných a jejich rodin.

Mezi tyto benefity patří:

  • zdravotní pojištění
  • placená dovolená
  • penzijní program
  • příspěvky na vzdělávání
  • možnost krátkodobé/dlouhodobé pracovní neschopnosti
  • úrazové pojištění
  • životní pojištění
  • cestovní pojištění na služebních cestách

Společnost EnerSys navíc nabízí atraktivní mzdy, odměny za odpracované roky, odměny za úspěchy, dobrou rovnováhu osobního a pracovního života a zábavné a zároveň bezpečné pracovní prostředí.

Benefity se mohou na různých pracovištích lišit.

Kariérní postup

Vedoucí pozici na trhu si držíme a posilujeme také díky pomoci našich zaměstnanců.  Naše životaschopnost tedy závisí na kvalitě našich lidí. Proto chápeme, jak důležité je přitáhnout dobré lidi a udržet si je tím, že jim nabídneme příležitosti k růstu ve všech oblastech jejich profesních životů. 

Zaměstnancům nabízíme příležitost k odbornému rozvoji nebo možnost dát své kariéře jiný směr, pracovat na inovativních projektech, získat zkušenosti s vedením lidí a další.

EnerSys Academy

Úspěch v dnešním náročném obchodním prostředí vyžaduje, aby pracovníci byli schopni efektivně přispět ke konkurenceschopnosti podniku.

Pro zaměstnance je vzdělávání důležité, protože ví, že zvyšuje jejich výkonnost a pomáhá jim rozvíjet nové schopnosti a získávat znalosti. Pro manažery je vzdělávání důležité, protože ví, že motivuje zaměstnance a zvyšuje jejich angažovanost. Vzniká tak kvalifikovaná pracovní síla a dochází k měřitelným a efektivním zlepšením pracovních procesů.

EnerSys Academy vás podpoří ve snaze dosáhnout vašich strategických obchodních cílů a získat rozhodující konkurenční výhodu!

Příležitosti na celém světě

Společnost EnerSys je světovým lídrem v oblasti řešení pro ukládání energie pro průmyslová použití.  Naše provozy na celém světě plní potřeby zákazníků ve více než 100 zemích.  Jako společnost s globální působností nabízíme široké spektrum pracovních příležitostí pro zaměstnance v řadě oborů.  Ať už hledáte zaměstnání doma nebo v zahraničí, ve společnosti EnerSys si každý najde něco.   

Každý zaměstnanec u nás dostane příležitost něco změnit. A společně naši zaměstnanci přináší změnu v celosvětovém měřítku.

Kariérní postup

Vedoucí pozici na trhu si držíme a posilujeme také díky pomoci našich zaměstnanců.  Naše životaschopnost tedy závisí na kvalitě našich lidí. Proto chápeme, jak důležité je přitáhnout dobré lidi a udržet si je tím, že jim nabídneme příležitosti k růstu ve všech oblastech jejich profesních životů. 

Zaměstnancům nabízíme příležitost k odbornému rozvoji nebo možnost dát své kariéře jiný směr, pracovat na inovativních projektech, získat zkušenosti s vedením lidí a další.

EnerSys Academy

Úspěch v dnešním náročném obchodním prostředí vyžaduje, aby pracovníci byli schopni efektivně přispět ke konkurenceschopnosti podniku.

Pro zaměstnance je vzdělávání důležité, protože ví, že zvyšuje jejich výkonnost a pomáhá jim rozvíjet nové schopnosti a získávat znalosti. Pro manažery je vzdělávání důležité, protože ví, že motivuje zaměstnance a zvyšuje jejich angažovanost. Vzniká tak kvalifikovaná pracovní síla a dochází k měřitelným a efektivním zlepšením pracovních procesů.

EnerSys Academy vás podpoří ve snaze dosáhnout vašich strategických obchodních cílů a získat rozhodující konkurenční výhodu!

Příležitosti na celém světě

Společnost EnerSys je světovým lídrem v oblasti řešení pro ukládání energie pro průmyslová použití.  Naše provozy na celém světě plní potřeby zákazníků ve více než 100 zemích.  Jako společnost s globální působností nabízíme široké spektrum pracovních příležitostí pro zaměstnance v řadě oborů.  Ať už hledáte zaměstnání doma nebo v zahraničí, ve společnosti EnerSys si každý najde něco.   

Každý zaměstnanec u nás dostane příležitost něco změnit. A společně naši zaměstnanci přináší změnu v celosvětovém měřítku.

Zaměstnanecké posudky

Zaměstnanecké posudky

Zaměstnanecké posudky