Účetní Zajišťuje finanční správu a průběh účetních procesů v příslušné organizační složce v souladu s firemními směrnicemi, interními postupy a finanční strategií (příslušných oddělení), čímž umožňuje optimální chod účetních procesů a vytváření finančních výkazů se správným obsahem, včas a podle (místních) postupů a právních předpisů.
Kontrolor Řídí finanční záležitosti a procesy (včetně plánování a kontroly) v příslušné provozní jednotce v souladu s finančními směrnicemi a zásadami a poskytuje poradenství a podporu při plnění cílů s ohledem na efektivitu, kontrolu nákladů a ziskovost.
Auditor Koordinuje a/nebo provádí auditní činnosti a analýzy, vykazuje výsledky auditu a identifikuje a doporučuje příležitosti ke zlepšení v příslušné auditované organizační složce v souladu s aktuálními strategiemi, zásadami, interními standardy auditu a za účelem nezávislého a objektivního ujištění subjektů auditu a vedení ohledně adekvátnosti podoby a provozní efektivity systému interních kontrol.
Finanční analytik Shromažďuje, analyzuje a vykazuje průběh obchodních/finančních procesů a (konsolidovaná) data v souladu se strategií oddělení a v rámci směrnic pro vykazování, aby zajistil správné, včasné a úplné obchodní/finanční informace, které umožní vylepšení/podporu plánu a rozhodovacích procesů.
Finanční manažer/specialista Provádí vlastní finanční procesy a/nebo poskytuje organizaci poradenství ve svém vlastním oboru činnosti na regionální/globální úrovni v souladu s finanční strategií a platnou legislativou, aby zajistil prosazování a dodržování jednotných postupů a průběhu finančně orientovaných procesů.
 
Nahrávání...
Uložit kategorii jako RSS zdroj
Výsledky hledání pro "". Stránka 1 z 1, výsledky 1 až 6
Titul Datum Sort descending Místo
Nové nastavení
Senior Director Special Projects Finance
Senior Director Special Projects Finance 23.10.2020 0.00 km Reading, PA, US, 19605
23.10.2020 Reading, PA, US, 19605
VP Finance ES Global
VP Finance ES Global 16.10.2020 0.00 km Anytown, WA, US, 98390
16.10.2020 Anytown, WA, US, 98390
Corporate Cost Analyst
Corporate Cost Analyst 16.10.2020 0.00 km Reading, PA, US, 19605
16.10.2020 Reading, PA, US, 19605
Accounts Payable & Receivable Clerk
Accounts Payable & Receivable Clerk 9.10.2020 0.00 km Warrensburg, MO, US, 64093-9301
9.10.2020 Warrensburg, MO, US, 64093-9301
Accountant III
Accountant III 8.10.2020 0.00 km Spokane Valley, WA, US, 99216
8.10.2020 Spokane Valley, WA, US, 99216
Staff Accountant
Staff Accountant 7.10.2020 0.00 km Pinellas Park, FL, US, 33781
7.10.2020 Pinellas Park, FL, US, 33781