HR / Školení / Právní oddělení

HR Business Partner Zajišťuje analýzu, poradenství a zavádění HR řešení v příslušné organizační složce / oddělení a integraci těchto řešení do stávajících obchodních strategií a HR zásad, aby přispěl k efektivitě a hladkému průběhu obchodních procesů.
HR specialista Podílí se na vytváření a zavádění HR zásad ve vlastním oboru činnosti a poskytuje podporu a informace manažerům a/nebo zaměstnancům v souladu s firemními směrnicemi, schváleným rozpočtem a celkovým plánem HR tak, aby HR zásady, postupy, procesy, systémy a nástroje byly k dispozici a daly se okamžitě využít k plnění obchodních cílů.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii