Inženýring

Manažer technologií a technických zařízení Zajišťuje vytváření a zavádění zásad, ročního plánu a (osvědčených) postupů v příslušné technologické oblasti a/nebo technické složce a podílí se na rozvoji strategie na vyšší úrovni v souladu s firemními směrnicemi, plány a strategií, aby umožnil plnění (strategických) cílů příslušné technologické a/nebo technické složky.
Inženýr Vytváří, optimalizuje a udržuje výrobní procesy, instalace a zařízení v rámci své odbornosti podle provozních směrnic, požadavků podnikové infrastruktury, právních předpisů a ročního plánu/rozpočtu, čímž přispívá k efektivitě výrobních procesů, vylepšování produktů a maximalizaci spolehlivosti, kvality, bezpečnosti, udržitelnosti a efektivity instalací a zařízení při současném udržování optimální úrovně nákladů.
Projektový manažer Vybírá, připravuje, vede a provádí projekty v souladu s obchodními potřebami a metodikou a technikami projektového a týmového řízení tak, aby zajistil plnění projektů podle nastavených cílů.
Technik Zajišťuje primární technickou podporu a řešení problémů, efektivně spolupracuje s ostatními odděleními a přispívá k trvalému zlepšování výrobních postupů v příslušné organizační složce nebo oboru činnosti v souladu se specifikacemi produktu nebo výroby, aby byla zajištěna nepřetržitost výroby.
Výzkumník Zajišťuje vývoj, udržování a využití specializovaných znalostí a odborných dovedností ve svém konkrétním oboru odbornosti a/nebo technologie a vytváří řešení složitých technických problémů v souladu s obchodní strategií a technickými standardy, aby podpořil vývoj nových nebo stávajících produktů a postupů a přispěl tak k naplnění obchodních cílů.
Chemik Připravuje, testuje, vyvíjí, analyzuje a zkoumá prvky ve svém oboru a vyvíjí a vylepšuje stávající výzkumné metodiky v souladu se strategií pro technologie a technická zařízení a projektovými a funkčními standardy, aby získával znalosti o novém vývoji a přispíval k plnění cílů inovačních a rozvojových projektů.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii

Výsledky hledání pro "". Stránka 1 z 1, výsledky 1 až 1 z 1
Titul Datum Sort descending Místo
Nové nastavení
Designer - koordinátor projektů
Designer - koordinátor projektů 2. 7. 2024 Hostomice, CZ, 267 24
2. 7. 2024 Hostomice, CZ, 267 24