Kvalita/BOZP

Manažer/vedoucí/specialista BOZP Vytváří a realizuje roční plán ve vlastní profesní oblasti a/nebo přidělené organizační složce v souladu se zásadami společnosti EnerSys zaměřenými na zavádění, sledování a vylepšování principů BOZP za účelem minimalizace bezpečnostních a zdravotních rizik.
Inženýr/specialista zajišťování kvality Vytváří a realizuje plán zvyšování kvality nebo se podílí na vytváření zásad, postupů a směrnic o zajištění kvality napříč funkcemi v souladu s obchodními potřebami, strategiemi a zásadami společnosti EnerSys, stejně jako příslušnou legislativou a normami za účelem dosažení maximální kvality a provozní efektivity.
Manažer kvality Vytváří a realizuje roční plán ve vlastní profesní oblasti a/nebo přidělené organizační složce v souladu se zásadami společnosti EnerSys zaměřenými na zavádění, sledování a vylepšování principů zajištění kvality za účelem její maximalizace.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii